Journal of Animal and Veterinary Advances (2022 Volume 21)

  • Number of issues per year: 12
  • ISSN: 1680-5593 (Print)
  • ISSN: 1993-601X (Online)
Archive (Volume 12 Issue 15, 2013)

Normal M-Mode Echocardiography of Mitral Valve in Adult Domestic Swine

Adrian Janiszewski, Urszula Paslawska, Robert Paslawski, Alicja Cepiel, Agnieszka Noszczyk-Nowak, Liliana Kiczak, Jozef Nicpon and Wojciech Witkiewicz

Performance Characteristics of Lactating Ankole and Ankole x Friesian Upgrades Under Open Grazing Systems in Nyagatare District, Rwanda

B. Ndayambaje, B. Mushonga and C. Ebong

Effect of Alanine Supplementation on Vaccine Immunized Mice

Pan Zhang and Jianlong Wang

Molecular Characterization and Expression Pattern of a Novel Nicotinamide Adenine Dinucleotide Transporter Gene

Nian Fuzhao, Zhang Yonghui, Luo Dingqi, Xia Jianhua, Jiang Sheng and Zhao Leifeng

Molecular Characterization and Expression Pattern of a Novel Peroxisomal Nicotinamide Adenine Dinucleotide Carrier Gene

Nian Fuzhao, Zhang Yonghui, Luo Dingqi, Xia Jianhua, Jiang Sheng and Zhao Leifeng

Molecular Characterization and Expression Pattern of a Novel NMNAT1 Gene

Nian Fuzhao, Zhang Yonghui, Luo Dingqi, Xia Jianhua, Jiang Sheng and Zhao Leifeng

Principal Component Analysis on Egg Quality Characteristics of Native Duck Breeds in China

DongBing-Xue , ShiJian-Zhou , ZhaoJin-Bing , GaoWan-Li , WangYun and ChuXue-Ying

Expression of Immunoglobulin Genes Differs Between Chickens and Ducks Following H5N1 Avian Influenza Virus Infection

Su Jiazi, Zhang Jinyu, Zhang Mingjun, Meng Jilun, Guo Jiang, Li Zezhong, Guan Yuntao, Li Yanbing, Sun Boxing and Zhao Zhihui

Methods Compare for Rescued Porcine Circovirus Type 2 Viruses

Jian-Li Shi, Xiao-Yan Cong, Xiao-Yuan Yuan, Jia-Qiang Wu, Wen-Bo Sun, Yi-Jun Du, Zhe Peng, Jun Li, Jin-Bao Wang, Bao-Hua Huang and Dai-Cheng Liu

Analysis and Study on Photosynthetic Physiological Characteristics of 4 Grass Species in Karst Rocky Desertification Area

Yong Kuan Chi, Kang Ning Xiong, Pan Di Zhao, Jin Hua Zhang, Yuan Su Wang and Wen Long Zhou